2023-12-19 09:15Pressmeddelande

Undersökning visar att enkelhet och helhetslösning är viktigt när hantverkare väljer affärssystem

Fredrik Silfwerplatz, vd för Hantverksdata. Fredrik Silfwerplatz, vd för Hantverksdata.

Enkelhet och helhetslösning är det som hantverkare själva tycker är viktiga verktyg när de ska skaffa ett digitalt och molnbaserat affärssystem. Det visar en undersökning som Tre Kronor Media har gjort tillsammans med Hantverksdata.

-Att ta del av vad branschen vill ha och vilka faktorer som spelar in när de ska byta system är otroligt viktigt för oss. Det ger oss ett kvitto på att vi fokuserar på rätt saker, säger Fredrik Silfwerplatz, vd för Hantverksdata.

Hantverksbranschen blir mer och mer digitaliserad, och idag finns många aktörer på marknaden när det kommer till affärssystem för hantverkare. Undersökningen, som gjorts av Tre Kronor Media tillsammans med Hantverksdata, visar att enkelhet och helhetslösning är viktiga attribut när de ska välja affärssystem. Vidare är personlig service och en enkel och hanterbar app viktigt för branschen.

- Sådana här typer av undersökningar är otroligt värdefulla för oss. Det skapar en djupare förståelse vilka krav som marknaden ställer på oss som systemleverantör. Vi har alltid jobbat väldigt nära branschen, men vi lär oss hela tiden, säger Fredrik Silfwerplatz, vd för Hantverksdata. 

Hantverksbranschen har länge varit eftersatt digitalt, och samma undersökning visar att 1 av 4 fortsatt använder papper och penna, eller Excel eller liknande för tidsregistrering och administration. Vilket inte förvånar Fredrik Silfwerplatz.

- Resan mot digitalisering går med en rasande fart och drivs till mångt och mycket av ökade kundkrav. Det viktiga är att välja rätt leverantör för den operationella verksamheten för att snabbt och smidigt kunna realisera den investering man gjort.

Undersökningen gjordes med personer som arbetar inom bygg/anläggning, el, VVS eller annan hantverksbransch. De fick svara på frågan vilka faktorer som är viktiga för dem när de ska byta till ett affärssystem.

Mätningen gjord av Tre Kronor Media 2023. Personer som arbetar inom bygg/anläggning, el, VVS eller annan hantverkarbransch. Antal intervjupersoner: 400 IP


Om Hantverksdata

Hantverksdata koncernen, HVD Group, har över 230 anställda, omsätter närmare 500 MSEK och har över 50 års erfarenhet inom entreprenad- och serviceindustrin. Hantverksdata koncernen har företag i både Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Företaget är marknadsledande i Norden med sina webbaserade moduluppbyggda system. Totalt har Hantverksdata cirka 10 000 kunder och cirka 100 000 användare inom de olika branscherna. Hantverksdatas lösningar och system utvecklas av hantverkare för hantverkare. Läs mer: https://www.hantverksdata.se/


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata