2017-09-22 09:29Pressmeddelande

Svea Ekonomi och Hantverksdata gör gemensam sak för hantverksbranscherna

null

Hantverksdata kommer att erbjuda delar av Svea Ekonomis tjänster i sina affärssystem. Ett första steg blir inkassotjänsten som kommer bredda och underlätta användandet av Entré systemen såsom de ser ut idag.”Det här är helt i linje med våra intentioner att underlätta hantverkarens vardag. Med en integrerad inkassolösning får våra hantverksföretag bättre kontroll och smidigare hantering av sina utestående fordringar. På det sättet kan de minska eventuella kundförluster och får

Hantverksdata kommer att erbjuda delar av Svea Ekonomis tjänster i sina affärssystem. Ett första steg blir inkassotjänsten som kommer bredda och underlätta användandet av Entré systemen såsom de ser ut idag.

”Det här är helt i linje med våra intentioner att underlätta hantverkarens vardag. Med en integrerad inkassolösning får våra hantverksföretag bättre kontroll och smidigare hantering av sina utestående fordringar. På det sättet kan de minska eventuella kundförluster och får dessutom en säkrare likviditet, säger Mikael Viotti VD på Hantverksdata.”

Svea Ekonomi som själva har rötterna i ett entreprenörskap erbjuder idag en rad både administrativa och finansiella tjänster som gör att många små och medelstora företag kan fokusera på nya affärer och tillväxt.

”Hantverksbranscherna består till stor del av entreprenörer och entreprenörskapet är något vi verkligen brinner för. Hantverksföretagen är viktiga och det känns jättebra att kunna vara med och erbjuda tjänster som underlättar för dem. Vi är glada för förtroendet och ser fram emot ett utökat samarbete med Hantverksdata framöver, säger Lennart Ågren VD Svea Ekonomi.”

Hantverksdata har mer än 45 års erfarenhet av att marknadsföra affärssystem till de olika hantverksbranscherna. I dag har Hantverksdata cirka 100 anställda i Sverige, Finland, Norge och Danmark, och omsätter över 130 miljoner SEK. Hantverksdata är en ledande leverantör av affärssystem för service- och entreprenadföretag. Totalt har Hantverksdata drygt 4 000 kunder och runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Läs mer på www.hantverksdata.se

Svea Ekonomi är en finansiell företagsgrupp med verksamhet i ett flertal europeiska länder. Svea Ekonomi erbjuder administrativa och finansiella lösningar för små och stora företag i alla branscher. Förutom traditionella tjänster som fakturaservice, factoring, fakturaköp, kreditinformation och inkasso satsar Svea Ekonomi även stort på att tillgodose behovet av smarta betallösningar för e-handel, mobil och butik. Läs mer på www.sveaekonomi.se

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag.

Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna.

Idag är vi omkring 100 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system.

Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss.

Sammanlagt har vi ca 4 000 företag som kunder med runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 18 000 användare.

Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 100 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 4 000 företag som kunder med runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 19 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Agnetha Gustafsson
Marknad
Agnetha Gustafsson