2015-11-23 14:23Pressmeddelande

Nya lagen om elektronisk personalliggare berör inte bara byggföretag!

null

Riksdagen beslutade i slutet av 2014 att en elektronisk personalliggare ska införas inom hela byggbranschen fr o m 1 januari 2016. Många av våra kunder tror att den nya lagen bara kommer att beröra byggföretagen. Lagen kommer på ett eller annat sätt att beröra alla våra kunder då många går som UE till en byggare alternativt att man driver egna projekt som överstiger 4 prisbasbelopp. Om du driver egna projekt som total- eller generalentreprenör så är du skyldig att tillhandahål


Riksdagen beslutade i slutet av 2014 att en elektronisk personalliggare ska införas inom hela byggbranschen fr o m 1 januari 2016. Många av våra kunder tror att den nya lagen bara kommer att beröra byggföretagen. Lagen kommer på ett eller annat sätt att beröra alla våra kunder då många går som UE till en byggare alternativt att man driver egna projekt som överstiger 4 prisbasbelopp. Om du driver egna projekt som total- eller generalentreprenör så är du skyldig att tillhandahålla den elektroniska utrustningen på arbetsplatsen.

Vi kan leverera en elektronisk personalliggare till dig

Fördelen med en personalliggare från Hantverksdata är att den kommer att kunna integreras med ditt övriga system och det finns stora utvecklingsmöjligheter framåt.

Din personal loggar enkelt in och ut via sin telefon (förutsatt att den har RFID-läsare) eller så tillhandahåller du t ex en läsplatta på arbetsplatsen där personalen och UE registrerar sig.

Med vår personalliggare slipper du dyra investeringskostnader i programvara från andra leverantörer.

Kontakta oss för mer info om vår personalliggare


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 100 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 4 000 företag som kunder med runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 19 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Agnetha Gustafsson
Marknad
Agnetha Gustafsson