2022-06-22 13:21Pressmeddelande

Netel väljer affärssystemet Tracked från Hantverksdata – för daglig kontroll och operativ konsolidering

- Med Tracked kan vi på kort tid integrera förvärvade bolag i vår rapportering och ekonomistyrning, säger Netels CFO Peter Andersson.- Med Tracked kan vi på kort tid integrera förvärvade bolag i vår rapportering och ekonomistyrning, säger Netels CFO Peter Andersson.

Netel har under 2021 och 2022 gjort ett tiotal förvärv av infrastrukturbolag och för att smidigt integrera förvärvade bolag i Netels ekonomiska modell, styrning och rapportering har Netel valt Tracked som partner och leverantör. Samtliga bolag som förvärvades under 2021 integrerades i Tracked och de bolag som förvärvats i år är nu på väg in i Tracked, liksom andra delar av koncernen. Netel är specialister inom kritisk infrastruktur i norra Europa och noterade på Nasdaq Stockholm. Netel är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och utför projekt och service inom Kraft, Telekom, Fiber, Vatten och Avlopp, Fjärrvärme samt generell markentreprenad. Netel har under de senaste tio åren uppvisat en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på ca 20% med en marknadsledande lönsamhet. 

Tracked (en del av Hantverksdata) är en molntjänst med en unik operativ ekonomisk konsolidering av bolag, enheter och projekt, inklusive standardrapporter samt en bredd och funktionalitet inom projektekonomi och projektuppföljning, innehållandes kalkyl, produktionskalkyl, ÄTA, detaljprognos och dagligen uppdaterade projektrapporter ner på faktura- och transaktionsnivå. Tracked kan kopplas mot ett flertal ekonomisystem exempelvis Visma, Unit4 och Fortnox, vilket gör att affärsnytta snabbt kan uppnås.

- Netel har en decentraliserad affärsmodell med många bolag och enheter i flera nordeuropeiska länder. Därför är det centralt för oss med en enhetlig, strukturerad och noggrann ekonomisk uppföljning. Med Tracked kan vi dessutom på kort tid integrera förvärvade bolag i vår rapportering och ekonomistyrning, säger Netels CFO Peter Andersson.

- Vi är mycket stolta över att Netel har valt affärssystemet Tracked. För oss i Hantverksdata innebär det att vi stärker segmentet kring Infrastruktur och att vi kan fortsätta att utveckla Tracked i den riktning som vi och våra kunder vill, säger Mikael Viotti, VD HVD Group.


Netel i korthet

Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, vatten och avlopp, fjärrvärme samt tillhörande markentreprenad. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö.

Intäkter 2021: 2 418 MSEK

Antal anställda 2021: 658

 Läs mer: https://netelgroup.com/

För ytterligare information:
Mikael Viotti, CEO HVD Group: mikael.viotti@hvdgroup.com
Peter Andersson, CFO, Netel: peter.andersson@netel.se


Om Hantverksdata

Hantverksdata koncernen, HVD Group, har över 230 anställda, omsätter närmare 400 MSEK och har 50 års erfarenhet inom entreprenad- och serviceindustrin. Hantverksdata koncernen har företag i både Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Företaget är marknadsledande i Norden med sina webbaserade moduluppbyggda system. Totalt har Hantverksdata cirka 10 000 kunder och cirka 100 000 användare inom de olika branscherna. Hantverksdatas lösningar och system utvecklas av hantverkare för hantverkare. Läs mer: https://www.hantverksdata.se/


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Mikael Viotti
CEO HVD Group
Mikael Viotti
HVD Group