2022-04-01 07:43Pressmeddelande

Hantverksdatas tillväxtresa fortsätter – Fredrik vom Hofe ny styrelsemedlem i HVD Group

Fredrik vom Hofe ny styrelsemedlem i HVD Group.Fredrik vom Hofe ny styrelsemedlem i HVD Group.

Hantverksdata dominerar idag marknaden kring service- och projektsystemlösningar som möter hantverkarnas behov på den nordiska marknaden. Ett företag i snabb tillväxt med strävan efter att leverera det bästa ERP- systemen till Norden och nu senast Tyskland. Hantverksdata expanderar i snabb takt, organisationen växer. Nu tillträder Fredrik vom Hofe som styrelsemedlem i HVD Group.  

Fredrik vom Hofe, som tillträder som styrelsemedlem 1:e april 2022, har de senaste 28 år varit passionerat engagerad i att driva värde för kunder genom digitalisering, automatisering och innovation. Han är idag rådgivare till flera riskkapitalbolag, professionell investerare och styrelsemedlem i snabbväxande ”programvara-som-en-tjänst”-bolag (”Software-as-a Service”). Fram till januari 2022 var Fredrik Group Senior Vice President och medlem av koncernledningen i IFS AB, en global ledare inom molnbaserade affärssystem, där han var ansvarig för affärsutveckling och företagsförvärv.

Innan IFS arbetade Fredrik i olika seniora ledarroller inom internationell företagsledning, försäljning & marknadsföring hos Cap Gemini Ernest & Young, Framfab, Ericsson och Asea Brown Boweri (ABB) i Sverige, Tyskland, Australien & Nya Zealand. Han har även stor erfarenhet av styrelseuppdrag i både noterade och onoterade bolag.

Fredrik kommer med sin mångåriga erfarenhet från affärssystemsbranschen, och hur man växer programvarubolag globalt, vara ett starkt tillskott till HVD Groups styrelse.  

–  Hantverksdata, som jag haft förmånen av att få följa på närmare håll som rådgivare de senaste åren, har kommit långt på sin mycket spännande tillväxtresa. Företag inom olika hantverksbranscher kan skapa massor av kundvärde genom att digitalisera och automatisera sina affärsprocesser, och branschen är ännu bara i början av sin digitala transformering. Marknaden är global och enormt stor, och Hantverksdata är perfekt positionerat för att hjälpa alla dessa hantverksföretag att skapa stor affärsnytta genom användning av HVD:s branschspecifika affärssystem. Det är därför en ära och stor glädje att få bli en del av HVD teamet och bidraga till företagets fortsatta starka tillväxt!  säger Fredrik.

– Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Fredrik som har en gedigen erfarenhet från mjukvarubranschen och från att driva internationell tillväxt. Vi är övertygade att Fredrik kommer bidra till Hantverksdatas fortsatta tillväxt i befintliga och nya marknader.” säger Anders Böös, styrelseordförande och Joel Russ, partner och investeringsansvarig på Adelis Equity Partners.


Om Hantverksdata

Hantverksdata koncernen, HVD Group, har över 230 anställda, omsätter närmare 400 MSEK och har 50 års erfarenhet inom entreprenad- och serviceindustrin. Hantverksdata koncernen har företag i både Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Företaget är marknadsledande i Norden med sina webbaserade moduluppbyggda system. Totalt har Hantverksdata cirka 10 000 kunder och cirka 90 000 användare inom de olika branscherna. Hantverksdatas lösningar och system utvecklas av hantverkare för hantverkare. Läs mer https://www.hantverksdata.se/


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Anders Böös
Styrelseordförande, HVD Group
Anders Böös
Fredrik vom Hofe
Shoreside Equity Partners
Fredrik vom Hofe