2015-12-10 09:23Pressmeddelande

Hantverksdatas personalliggare för ID06 är nu ackrediterad!

null

Hantverksdata utökar nu sin redan stora produktportfölj för entreprenad- och serviceföretag med en ID06 ackrediterad personalliggare. Den nya personalliggaren blir ytterligare en modul i det mobila användargränssnittet Entré Portal.Entré Personalliggare ID06 är utvecklad som en mobil lösning vilket ger stor flexibilitet för våra användare. Systemet bygger på att man laddar ner en app. Din personal loggar enkelt in och ut via sin eller någon annans telefon som har appen install

Hantverksdata utökar nu sin redan stora produktportfölj för entreprenad- och serviceföretag med en ID06 ackrediterad personalliggare. Den nya personalliggaren blir ytterligare en modul i det mobila användargränssnittet Entré Portal.

Entré Personalliggare ID06 är utvecklad som en mobil lösning vilket ger stor flexibilitet för våra användare. Systemet bygger på att man laddar ner en app. Din personal loggar enkelt in och ut via sin eller någon annans telefon som har appen installerad eller så tillhandahåller du t ex en läsplatta på arbetsplatsen där personalen och UE registrerar sin in- och utpassering med hjälp av ID06 kortet. Förutsättningen är att mobilen eller läsplattan har en NFC-läsare med stöd för Mifare Classic. I dagsläget är det bara Androidprodukter som har den inbyggda läsaren t ex mobilerna Sony Xperia Z3, Samsung Xcover 3 och läsplattan Sony Xperia Z4. Appen fungerar både med och utan koppling till Internet.

Inne på kontoret har man en administratörslicens där man hanterar registren över samtliga arbetsplatser och alla innehavare av ID06-korten. Administratören kan på ett enkelt sätt ta fram alla nödvändiga rapporter som Skatteverket kan komma att kräva. Även andra rapporter kan tas ut för interna ändamål. För utdraget till Skatteverket har Hantverksdata utvecklat en ny unik hantering för att kunna säkerställa högsta möjliga säkerhet. I händelse av ett kontrollbesök matar den registeransvarige in e-post och mobilnummer till skattekontrollanten och filen hämtas med en säkerhetskod.

Den nya modulen kan användas som en del av systemen Entré, Entré Office och Bilanco. Den kan även användas helt fristående för de kunder som inte har Hantverksdatas produkter sedan tidigare.

Varför ID06-ackreditering?

– Vi valde att ID06-ackreditera vår nya personalliggare för att ge våra kunder bästa möjliga lösning. Ett ID06-ackrediterat system uppfyller lagkraven och man har lagt till ett antal funktioner i systemet som bidrar till en rättvisare arbetsmiljö. Via ID06 kan vi t ex kontrollera om korten är giltiga. Vi kan läsa alla data som finns inprogrammerade på korten vilket underlättar administrationen av arbetsplatserna. Dessutom är det en trygghet för alla att en oberoende organisation kvalitetssäkrar systemet och dess uppbyggnad, säger Peter Myrman, produktansvarig för Entré Personalliggare ID06.

För mer information om Entré Personalliggare ID06:

Peter Myrman
peter.myrman@hantverksdata.se
070-999 24 20

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag.

Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna.

Idag är vi drygt 80 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system.

Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss.

Sammanlagt har vi ca 3 500 företag som kunder med runt 15 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 11 000 användare.

Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 100 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 4 000 företag som kunder med runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 19 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Agnetha Gustafsson
Marknad
Agnetha Gustafsson