2022-10-19 09:05Pressmeddelande

Hantverksdata lanserar Entré Robotics – en helt ny värld av AI-drivna tjänster

Med tjänsten blir orderhanteringen både enklare och snabbare, samtidigt som riskerna för fel minimeras.Med tjänsten blir orderhanteringen både enklare och snabbare, samtidigt som riskerna för fel minimeras.

Orderimporthantering första tjänsten inom Entré Robotics.

Hantverksdata lanserar nu den första tjänsten inom den nya produktkatalogen Entré Robotics – AI. Den automatiserar orderimportshanteringen, vilket tar bort den manuella hanteringen och gör att du kan lägga mer tid på kunderna i stället för administration.

Med tjänsten blir orderhanteringen både enklare och snabbare, samtidigt som riskerna för fel minimeras. Hantverksdata har via robotar utvecklat ett arbetsflöde som automatiskt utför samma process som era orderläggare följer manuellt idag, för att hämta in order från olika kundportaler och sedan registrera dem i Entré.

En order tar i snitt 10 minuter att hantera manuellt, genom att automatisera flödet frigörs det mycket tid till andra arbetsuppgifter som kan skapa mervärde för era kunder.

Utöver tidsbesparingar ger tjänsten även andra värden som:
Personoberoende – Entré Robotics tar varken semester, sover eller blir sjuk, vilket innebär att arbetet alltid blir utfört.
Skalbarhet – Tjänsten skalas upp eller ner för att matcha era behov.
Kvalitetssäkring – det digitala flödet följer sina instruktioner till punkt och pricka, konsekvent och kontinuerligt. Det innebär att inget glöms bort, fel minimeras och arbetet alltid blir utfört vid en bestämd tidpunkt. Ingenting faller mellan stolarna.

Tjänsten är utvecklad av Hantverksdata tillsammans med Vipetech. Processen är helt automatiserad och tjänsten kan anslutas mot olika kundportaler för att hämta arbetsorder som därefter automatiskt läggs in i affärssystemet. Hämtningen schemaläggs och kontrollerar automatiskt om det har kommit in någon ny order, och flyttar den sedan till Entré där dina medarbetare kan arbeta fokuserat med projekten i stället för att logga in och ur i olika portaler. Tjänsten kan även erbjuda möjligheter att automatiskt hantera order eller andra dokument som kommer in via mejl.

För mer information: 
Fredrik Silfwerplatz, VD, Hantverksdata Sverige, fredrik.silfwerplatz@hantverksdata.se
Peter Berglund, VD, Vipetech, peter.berglund@vipetech.com, 070-311 19 88


Om Vipetech AB
Vipetech är ett svenskt bolag som erbjuder programvarulösningar för automatisering av existerande processer och arbetssätt. Vi växer snabbt i Sverige och har kontor i Stockholm och Göteborg. Vi är stolta över att flera gånger ha blivit nominerade till Gasellbolag. Vår framgång hänger på våra medarbetare och partners och vår gemensamma drivkraft att tillsammans lyckas och leverera bra lösningar till våra kunder i en snabbväxande bransch. Läs mer: www.vipetech.com


Om Hantverksdata

Hantverksdata koncernen, HVD Group, har över 230 anställda, omsätter närmare 400 MSEK och har 50 års erfarenhet inom entreprenad- och serviceindustrin. Hantverksdata koncernen har företag i både Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Företaget är marknadsledande i Norden med sina webbaserade moduluppbyggda system. Totalt har Hantverksdata cirka 10 000 kunder och cirka 100 000 användare inom de olika branscherna. Hantverksdatas lösningar och system utvecklas av hantverkare för hantverkare. Läs mer: https://www.hantverksdata.se/


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Fredrik Silfwerplatz
VD Hantverksdata Sverige
Fredrik Silfwerplatz
Hantverksdata