2020-04-08 13:58Pressmeddelande

Hantverksdata inleder samarbete med Promentor Finans

Kreditmarknadsbolaget Promentor Finans har per den 7 april 2020 inlett ett samarbete med marknadsledande programvaruleverantören Hantverksdata. Samarbetsparternas ambition är att förbättra kundupplevelsen genom en integrering av Promentor Finans fakturaköp- och inkassotjänst i Hantverksdatas plattform.

Hantverksdata har över 50 års erfarenhet av entreprenad- och servicebranschen och verkar i hela Norden. Bolaget expanderar och idag använder drygt 5 000 företag och ca 70 000 hantverkare bolagets plattform. En plattform som underlättar administrationen för hantverkare verksamma inom olika service- och entreprenadbranscher.

Promentor Finans är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder finansiella tjänster, såsom fakturaköp, företagslån och inkasso, vilka stärker likviditeten och gör svenska bolag mer effektiva och stabila.

Mikael Viotti är vd på Hantverksdata och menar att samarbetet innebär en mer bekväm och enkel vardag för deras användare.

- Genom att integrera Promentor Finans fakturaköp- och inkassotjänster i Hantverksdatas plattform underlättas vardagen för våra användare. Användarna kan med ett enkelt knapptryck välja att få betalt direkt genom att sälja sina kundfakturor till Promentor Finans. Utöver det ges användarna även möjligheten till att få betalt och minska kreditförluster genom att överlämna sina inkassoärenden till Promentor Finans. En integration som skapar trygghet då användarna alltid vet att de får betalt.

Henrik Bromée är vd på Promentor Finans och ser positivt på samarbetet.

- Vi är mycket stolta över att Hantverksdata har valt att inleda ett samarbete med oss. Hantverksdata, liksom vi, drivs av att underlätta företagandet i Sverige och med detta samarbete ser vi fram emot att stötta svenska hantverkare.


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 180 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 5 000 företag som kunder med runt 70 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 27 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata