2018-02-05 14:08Pressmeddelande

Hantverkarens komplexa verklighet

null

Hej, hantverkare. Vi måste prata affärssystem.Nej, försök inte smita! Har du en kund som väntar? Vi förstår, du vill leverera bästa möjliga lösning på kortast möjliga tid. Det ska du fortsätta med. Men glöm inte bort administrationen! Den är också avgörande för din lönsamhet…Som sagt: Vi måste prata affärssystem. Det tar bara fem minuter. Vi är nämligen oroliga för att du har så mycket jobb att du inte haft tid att skaffa en optimal lösning.Ett system som samlar allt på faktur

Hej, hantverkare. Vi måste prata affärssystem.

Nej, försök inte smita! Har du en kund som väntar? Vi förstår, du vill leverera bästa möjliga lösning på kortast möjliga tid. Det ska du fortsätta med. Men glöm inte bort administrationen! Den är också avgörande för din lönsamhet…

Som sagt: Vi måste prata affärssystem. Det tar bara fem minuter. Vi är nämligen oroliga för att du har så mycket jobb att du inte haft tid att skaffa en optimal lösning.

Ett system som samlar allt på fakturan

På ett hantverksföretag är det mycket som händer i varje projekt eller order. Det är många timmar ute hos kund vid olika tillfällen. Material ska beställas. Lagar ska följas. Att du följer lagarna ska dokumenteras. Din administration behöver därför spegla hantverksjobbets komplexa verklighet! Ditt system bör vara enkelt. Med en enda inmatning ska du kunna registrera tid, material och dokumentation som sedan automatiskt sorteras in på rätt faktura, projekt och lönespecifikation.

Har du ett sådant system?

Priskoll ger bättre lönsamhet

Något som särskiljer hantverksbranscherna från många andra branscher är mängden artiklar som beställs och vidarefaktureras kunden. Ditt affärssystem bör kunna hantera denna mängd, ha realtidsuppdaterade prislistor och lagerstatus, koll på dina unika rabatterbjudanden samt enkelt koppla material till faktura eller projekt. På så vis får du lägre materialkostnader och bättre lönsamhet. Och risken för att du missar att påföra beställt material på fakturan minskar.

Har du ett sådant system?

Branschspecifika checklistor och krav

Alla branscher har unika krav på dokumentation och säkerhet. Du behöver därför ett affärssystem med tydliga och enkla mallar för dokumentation och checklistor kopplade till de krav som omger just din bransch.

Har du ett sådant system?

Överblick & kontroll

När du samlar din – komplexa – verklighet på rätt faktura och rätt projekt får du överblick. För att vara säker på att alla delar av din verksamhet är lönsam behöver du den kontroll ett hantverksanpassat affärssystem ger.

Har du ett sådant system?

Välkommen till Entré Office

Hantverksdata utvecklar och säljer affärssystem till hantverkare – det har vi gjort i mer än 45 år. Vi vet vikten av att administrativt knyta samman allt som händer på ett hantverksföretag. Det är utgångspunkten för våra system. En registrering av tid ute hos kund uppdaterar samtidigt projekt, fakturering och löneunderlag. Entré Office är vår webbaserade lösning för små och medelstora företag. Läs mer här.


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 100 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 4 000 företag som kunder med runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 19 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Agnetha Gustafsson
Marknad
Agnetha Gustafsson