2016-08-09 09:44Pressmeddelande

Hantverkare flyr företag som inte erbjuder digitala verktyg

null

Konkurrensen om talangerna hårdnarDigitaliseringen har nått även hantverksbranschen och de företag som inte håller jämna steg riskerar att gå miste om såväl personal, som intäkter och kostnadsbesparingar. Man talar om en ”digital revolution” inom byggsektorn – och den är nära.Enligt Svenskt Näringsliv är företag inom byggsektorn de som i högst utsträckning upplever att de har svårt att rekrytera. Aktörerna är många och kompetens en bristvara – som arbetsgivare måste du med and

Konkurrensen om talangerna hårdnar

Digitaliseringen har nått även hantverksbranschen och de företag som inte håller jämna steg riskerar att gå miste om såväl personal, som intäkter och kostnadsbesparingar. Man talar om en ”digital revolution” inom byggsektorn – och den är nära.

Enligt Svenskt Näringsliv är företag inom byggsektorn de som i högst utsträckning upplever att de har svårt att rekrytera. Aktörerna är många och kompetens en bristvara – som arbetsgivare måste du med andra ord betraktas som attraktiv. Hantverkare ställer allt högre krav på mobila och digitala lösningar, vilket innebär att de som känner att deras arbetsgivare inte investerar i ny teknik väljer att lämna sina nuvarande arbetsplatser. De vet att de lätt kan hitta ett nytt jobb, där dessa möjligheter finns.

Nya krav på arbetsgivaren
De som är uppvuxna med den nya tekniken förutsätter mer eller mindre att det finns en digital app på plats för hantering av arbetsordrar, tidsrapportering och beställningar. För dem är papper och penna eller förlegade handdatorer inte acceptabla arbetsredskap – mobilen har man ju alltid med sig. Använder sig företag av arbetsredskap och system som skapar missnöje i sådan utsträckning att det påverkar arbetsdagen, kan det i slutänden bli en bidragande faktor till att man väljer att söka sig vidare.

Många olika typer av kompetenser inom hantverksbranschen är en direkt bristvara på arbetsmarknaden. Behöver du som elektriker söka dig till Arbetsförmedlingen för att hitta jobb i dagsläget är det något som inte stämmer, eftersom de särskilt efterfrågade förmågorna i hantverksbranschen är väl medvetna om sitt eget värde. Är det något man som anställd då tycker saknas eller inte fungerar som det ska, så förhandlar man och får till en lösning – annars väljer man helt enkelt en annan arbetsgivare.

Omställningen oroar
Orsaken till att man drar sig för att gå över till genomgående digitala verktyg för administration är många gånger att man tror att omställningen kommer att bli större än vad den är. De mer teknikovana upplever ofta en känsla av och rädsla för att förlora kontrollen – man tycker att ett papper att hålla i känns mer ”säkert”.

Många föreställer sig att ”allt ska försvinna” – att informationen svävar runt i cyberrymden och plötsligt bara kan gå upp i rök. Men det är snarare tvärtom – tappar du pappersbunten så är den faktiskt borta. Tappar du mobilen ligger ju informationen aldrig i själva enheten lokalt. Omställningen till arbete med digitala arbetsredskap handlar mer om en mental transformation än en handgriplig sådan.

Till dig som tackar nej
Utöver oron inför den nya tekniken och vad den kan ”ställa till med” är en annan orsak till varför man väljer bort de digitala redskapen att man undervärderar både den egna och personalens förmåga att använda dem. ”Det kommer aldrig att gå – inte här”, säger många. Man tror helt enkelt att verksamheten är så pass unik att det inte, rent praktiskt, skulle fungera. Men, inställningen att det inte går att göra något, på annat sätt än som man gör det precis just nu, har förmodligen sällan varit den som byggt en framgångssaga. Ha istället lite mer tilltro till dig, din personal och ditt företag och gör som omkring 15 000 andra hantverkare, som redan idag arbetar arbetar med digitala verktyg.


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 100 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 4 000 företag som kunder med runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 19 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Agnetha Gustafsson
Marknad
Agnetha Gustafsson