2015-09-08 10:45Pressmeddelande

Entré Portal nu över 10 000 användare/Ny modul för arbetsledare

null

I juni 2015 passerade vi 10 000 användare i Entré Portal. Det innebär att Portalen är ett av marknadens mest spridda system gällande mobila arbetsorder. Sedan produktlanseringen hösten 2011 har vi stadigt ökat användningen av Entré Portal för hantverkare inom olika branscher såsom El, VVS, Måleri, Plåt, Glas och Golv.Ny modul för arbetsledareNu finns en ny typ av licens för arbetsledare som vill jobba i Entré Portal. Skillnaden från den vanliga modulen Arbetsorder är att arbet

I juni 2015 passerade vi 10 000 användare i Entré Portal. Det innebär att Portalen är ett av marknadens mest spridda system gällande mobila arbetsorder. Sedan produktlanseringen hösten 2011 har vi stadigt ökat användningen av Entré Portal för hantverkare inom olika branscher såsom El, VVS, Måleri, Plåt, Glas och Golv.

Ny modul för arbetsledare

Nu finns en ny typ av licens för arbetsledare som vill jobba i Entré Portal. Skillnaden från den vanliga modulen Arbetsorder är att arbetsledaren kan se hela företagets orderlista med möjlighet att förändra alla order med material, tid och eventuellt dokument. Ett annat tillskott är att arbetsledaren kan se fakturaregistret med info om alla fakturor med artiklar, checklistor mm. Rättigheter och regler för registrering och flöden följer naturligtvis inställningarna i Entré.

Arbetsledarlicensen tillåter även ändringar på artiklar och justering av prislistor.

Via arbetsledarlicensen visas orderkalendern med alla de hantverkare som arbetsledaren ansvarar för. Här kan arbetsorder bokas in på respektive hantverkare och kalendern kan även visas i olika vyer.

För övrigt så finns alla de funktioner som finns i grundmodulen Portal Arbetsorder.


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 100 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 4 000 företag som kunder med runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 19 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Agnetha Gustafsson
Marknad
Agnetha Gustafsson