2015-02-12 16:37Pressmeddelande

Entré Portal – Nu närmar vi oss 9 000 användare!

null

Vid månadsskiftet januari/februari 2015 hade vi passerat 8 700 användare i Entré Portal. Det innebär att Portalen är ett av marknadens mest spridda system gällande mobila arbetsorder. Sedan produktlanseringen hösten 2011 har vi stadigt ökat användningen av Entré Portal för hantverkare inom olika branscher såsom El, VVS, Måleri, Plåt, Glas och Golv.Varje år har vi lanserat nya funktioner i Entré PortalUnder hösten lanserades stöd för samtliga plattformar för smartphones och sur

Vid månadsskiftet januari/februari 2015 hade vi passerat 8 700 användare i Entré Portal. Det innebär att Portalen är ett av marknadens mest spridda system gällande mobila arbetsorder. Sedan produktlanseringen hösten 2011 har vi stadigt ökat användningen av Entré Portal för hantverkare inom olika branscher såsom El, VVS, Måleri, Plåt, Glas och Golv.

Varje år har vi lanserat nya funktioner i Entré Portal

Under hösten lanserades stöd för samtliga plattformar för smartphones och surfplattor. Det innebär att hantverkaren inte behöver investera i en viss typ av telefon eller surfplatta utan nu finns stöd för Android, iPhone och Windows.

Vi har även lanserat en webbattest av leverantörsfakturor. Det innebär att arbetsledare, projektledare och även montörer kan attestera leverantörsfakturor ute på webben. Attestfunktionen bygger på den regelbaserade attesten i Entré vilket innebär att systemet väljer attestanter beroende på vem som t cx är projektledare för just det projektnumret eller vem är arbetsledare för just den ordern. Här finns även automatiska val beroende på beloppsnivåer, resultatenheter mm. I Portalen visas fakturans bild så att attestanten kan se den och samtidigt visas konteringsraden på vänster sida. Användaren attesterar raden och sedan visas nästa faktura upp automatiskt för attestering.


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 100 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 4 000 företag som kunder med runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 19 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Agnetha Gustafsson
Marknad
Agnetha Gustafsson