2017-04-05 15:43Pressmeddelande

Entré Portal - mobil arbetsorder till hantverkare

null

Frigör tid & öka intäkter! Jobba mobilt som 17 000 andra hantverkareEntré Portal är lösningen för ett mobilt arbetssätt. Arbetet sker online direkt in till det stationära programmet Entré. Genom lösningen mobila arbetsorder kan ni tillbringa mer tid ute hos kund och märkbart reducera tidsåtgången för administration. Fördelar med mobila arbetsorder: Frigör tid som i sin tur ökar intäkternaOrder, Tid och Material registreras enkelt - direkt i mobilenArbetsledarlicensKorta ner ti

Frigör tid & öka intäkter!

Jobba mobilt som 17 000 andra hantverkare

Entré Portal är lösningen för ett mobilt arbetssätt. Arbetet sker online direkt in till det stationära programmet Entré. Genom lösningen mobila arbetsorder kan ni tillbringa mer tid ute hos kund och märkbart reducera tidsåtgången för administration.

Fördelar med mobila arbetsorder:

  • Frigör tid som i sin tur ökar intäkterna
  • Order, Tid och Material registreras enkelt - direkt i mobilen
  • Arbetsledarlicens
  • Korta ner tiden mellan att arbetet är klart till att fakturan skickas till kund

Användarvänligt - lätt att komma igång!

Välj själv hur många du vill börja med, lätt att addera!

Nyfiken? Läs gärna mer på vår hemsida www.hantverksdata.se


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 100 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 4 000 företag som kunder med runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 19 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Agnetha Gustafsson
Marknad
Agnetha Gustafsson