2022-06-17 08:06Pressmeddelande

Entré Pay – betalning i fält, direkt via mobil

Med Hantverksdatas nya produkt, Entré Pay kan du nu som hantverkare erbjuda dina kunder att betala sin order direkt på plats med mobilen och Swish.Med Hantverksdatas nya produkt, Entré Pay kan du nu som hantverkare erbjuda dina kunder att betala sin order direkt på plats med mobilen och Swish.

Hantverksdata, som utvecklar branschledande affärssystem till Sveriges alla hantverkare, lanserar en ny modul som möjliggör betalning i fält direkt i mobilen. Att snabba upp kassaflödet, minska kreditförlusterna och automatisera processer är av största vikt för hantverksföretagen. Med Hantverksdatas nya produkt, Entré Pay kan du nu som hantverkare erbjuda dina kunder att betala sin order direkt på plats med mobilen och Swish. Denna modul har möjliggjorts av ett samarbete med Focalpay som Hantverksdata inlett. 

Focalpay grundades för att revolutionera utbudet av fintech- och openbanking lösningar i alla finansiella transaktioner och inom handel. En effekt av detta resulterar i sänkning av transaktionskostnader, ökning av säkerhet och det förenklar betalningsflödena. Focalpay erbjuder en plattform med utcheckning och betalning i en och samma lösning. Lösningen kan nyttjas på alla mjukvaru- och hårdvaruplattformar, det enda som krävs är en webbläsare.

- Lanseringen av Entré Pay och samarbetet med Focalpay bidrar till ett bredare erbjudande mot våra befintliga och potentiella kunder. Trendriktningen fortsätter mot de digitala, effektiva och automatiska processerna. Hantverksföretagen har ett gemensamt mål och det är att effektivisera verksamheten. Det kan vi bidra med genom att t.ex. leverera denna typ av smarta lösningar, säger Fredrik Silfwerplatz, VD på Hantverksdata Sverige AB.

- Vi är väldig glada över samarbetet med Hantverksdata. Vi skapade vår lösning för att hjälpa etablerade företag att erbjuda nya sätt att genomföra en check-out och samtidigt kunna erbjuda alla traditionella och nya betalsätt för sina kunder i en och samma lösning. Steget som Hantverksdata tar nu är helt rätt i tiden och kommer att höja kundupplevelsen, säger Birkir Veigarsson, VD på Focalpay AB.Hantverksdata koncernen, HVD Group,
 har över 230 anställda, omsätter närmare 400 MSEK och har 50 års erfarenhet inom entreprenad- och serviceindustrin. Hantverksdata koncernen har företag i både Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Företaget är marknadsledande i Norden med sina webbaserade moduluppbyggda system. Totalt har Hantverksdata cirka 10 000 kunder och drygt 100 000 användare inom de olika branscherna. Hantverksdatas lösningar och system utvecklas av hantverkare för hantverkare. Läs mer https://www.hantverksdata.se/


 

Focalpay AB, ett techbolag som har tagit fram en molnbaserad plattform specialiserad för betalningar och utcheckning. Bolaget hjälper i dag detaljhandeln att erbjuda nya betalsätt och öka graden av självservice. Bolaget har Huvudkontor i Stockholm, grundades 2020 av Morteza Kalhour, som tidigare arbetade som CTO på Getswish AB, Birkir Veigarsson och erfarna profiler från ledande leverantörer av detalj handelssystem. Läs mer: https://focalpay.se/

 För ytterligare information, kontakt eller pressmaterial:

Fredrik Silfwerplatz, VD, Hantverksdata Sverige AB: fredrik.silfwerplatz@hantverksdata.se

Birkir Veigarsson, VD, Focalpay: birkir.veigarsson@focalpay.se


Om Hantverksdata

Hantverksdata koncernen, HVD Group, har över 230 anställda, omsätter närmare 400 MSEK och har 50 års erfarenhet inom entreprenad- och serviceindustrin. Hantverksdata koncernen har företag i både Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Företaget är marknadsledande i Norden med sina webbaserade moduluppbyggda system. Totalt har Hantverksdata cirka 10 000 kunder och cirka 100 000 användare inom de olika branscherna. Hantverksdatas lösningar och system utvecklas av hantverkare för hantverkare. Läs mer: https://www.hantverksdata.se/


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Fredrik Silfwerplatz
VD Hantverksdata Sverige
Fredrik Silfwerplatz
Hantverksdata