2019-08-21 14:01Pressmeddelande

Abax och Hantverksdata ingår strategiskt samarbete

WorkerWorker

ABAX och Hantverksdata har ingått ett internationellt samarbete där de två nordiska marknadsledarna, inom affärssystem och telematik, ska vidareutveckla system och lösningar. I samband med detta förvärvar Hantverksdata projektledningsverktyget Worker från ABAX.

Med detta samarbete vill ABAX öka satsningen inom sitt huvudområde telemetri och telematik, samtidigt som Hantverksdata förstärker sin ERP-utveckling genom att överta Worker-tjänsten. Parallellt med detta ingår företagen ett partnerskap för att förbättra marknadserbjudandet till hantverkare och entreprenörer i de nordiska länderna.

- Det här samarbetet är väldigt spännande för branschen, och för kunden innebär det bättre och mer anpassade funktioner samt täta integrationer, säger Morten Strand, CEO i ABAX Group.

- Vi ser en tydlig trend bland hantverksföretag när det gäller integrering av ERP- och telematiklösningar som elektronisk körjournal och utrustningskontroll för enklare projektadministration. Deras gemensamma mål är att effektivisera processer, säger Mikael Viotti, CEO på Hantverksdata AB.

- Båda företagen vill stärka sin marknadsposition och vara först i utvecklingen för att ge ännu bättre tjänster till kunden och med tanke på framtidens utmaningar är vi väldigt glada över det här strategiska samarbetet, avslutar Strand och Viotti.


Om företagen:
Hantverksdata AB är ett helägt dotterbolag till Hantverksdata Norden AB, ett företag med 170 anställda och 45 års erfarenhet inom entreprenad- och serviceindustrin. Hantverksdata har företag i både Sverige, Finland, Norge och Danmark. Företaget är marknadsledande inom el-, VVS-, målnings- och glasindustrin med sina moduluppbyggda system. Totalt har Hantverksdata cirka 5 000 kunder och cirka 50 000 användare inom de olika branscherna. Hantverksdatas lösningar och system utvecklas av hantverkare för hantverkare.

ABAX är idag ett av de ledande företagen i Europa inom segmentet telematik och IoT. Med hjälp av norsktillverkad teknologi erbjuder ABAX ett antal telematikprodukter och -tjänster. ABAX har en sensorplattform för spårning av bilar, maskiner och utrustning. Dessa lösningar gör det möjligt för företag att öka produktiviteten och effektiviteten samt minska kostnaderna. Alla lösningar tillhandahålls som "Software as a Service" (SaaS). ABAX har 350 anställda i 8 länder med huvudkontor i Larvik, Norge.


För ytterligare information:
Morten Strand, CEO, ABAX Group, +47 415 35 316, morten.strand@abax.no
Mikael Viotti, CEO, Hantverksdata AB, +46 70 389 00 93, mikael.viotti@hantverksdata.se


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 1971. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 170 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 5 000 företag som kunder med runt 50 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 25 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata