2023-10-10 11:30Pressmeddelande

- Nästan tjänstefel som företag att inte titta på ett branschutvecklat och komplett affärssystem.

Mikael Viotti blir intervjuad av HerbertNathan & Co.Mikael Viotti blir intervjuad av HerbertNathan & Co.

HVD Groups koncernchef Mikael Viotti blev i veckan intervjuad i HerbertNathan & Co intervjuserie, där de tar pulsen på några av marknadens mest intressanta företag inom digiatalisering.

- Vi har skaffat oss en marknadsledande position i Norden, och med våra varumärken kommer vi att växa mer ute i Europa, säger Mikael Viotti.

Vidare berättar Viotti, som varit verksam i Hantverksdata och HVD Group sedan 2001, om Hantverksdata som företag, om produkter som Entré och hur han ser på molnet och HVD Groups framtid. 

Mikael pratar om entreprenadbranschen som en av världens största indutrier, där runt 10% av världens företag finns inom. Men att den samtidigt är kanske den bransch som är minst digitaliserad.

- Digitalisering inom entreprenadbranschen är tyvärr eftersatt. Men det börjar ändras, och det sker nu. Hastigheten på digitaliseringen har bara ökat mer och mer.

En av de viktigaste frågorna gällande digitalisering är molnet. 

- Vi är molnbaserade idag. Våra huvudprocesser, som service, projekt och anläggning anser vi vara i mål med gällande vår satsning på moln och cloud. 

Mikael nämner också Hantverksdatas system som komplett för branschen.

- Service, projekt och anläggning är tre områden som vi erbjuder en väldigt djup funktionalitet inom. Vi har ett komplett system.

Se hela intervjun här:

 


Om Hantverksdata

Hantverksdata koncernen, HVD Group, har över 230 anställda, omsätter närmare 400 MSEK och har 50 års erfarenhet inom entreprenad- och serviceindustrin. Hantverksdata koncernen har företag i både Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Företaget är marknadsledande i Norden med sina webbaserade moduluppbyggda system. Totalt har Hantverksdata cirka 10 000 kunder och cirka 100 000 användare inom de olika branscherna. Hantverksdatas lösningar och system utvecklas av hantverkare för hantverkare. Läs mer: https://www.hantverksdata.se/


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Mikael Viotti
CEO HVD Group
Mikael Viotti
HVD Group