2021-10-06 12:20Nyheter

Tracked - känns som en frihet

Mattias Cirre (t v) har inte ångrat valet av Tracked.Mattias Cirre (t v) har inte ångrat valet av Tracked.

Infrakraft har vuxit från 386 miljoner kronor i omsättning, till 1,5 miljarder kronor på två år. Med en så stor ökning på kort tid behövde Mattias Cirre, CFO sedan två år, ett nytt system. Valet föll – efter några påtryckningar från kollegor – på Tracked.

- Visst, man kan ha Excel. Men med Tracked får vi en helt annan trygghet.

När Mattias Cirre på Infrakraft började som CFO fick han en tydlig uppgift direkt. Utvärdera alla affärssystem. Han fick fria händer – nästan.

- De sa att jag fick göra vad jag vill, men du måste ha Tracked. Där var det stenhårt. Två kollegor hade tipsat om det och då var det inte så mycket att göra.

Efter att Infrakraft valt Tracked förstod Mattias Cirre varför hans kollegor var så övertygade om att det var rätt system.

- Det är en otroligt smakfull filtrering av hela ekonomisystemet. Man ser all ekonomi och alla projekt. Vi har 35 projekt samtidigt, med en projektledare för varje. I Tracked kan vi följa ekonomiska utfallet i alla de projekten.

Trygghet och frihet är två ord som Mattias Cirre kommer tillbaka till när han beskriver Tracked.

- Vi hade en konkurrent innan, men där fanns en hel del begränsningar. Då kändes Tracked som en frihet. Tillförlitlighet med siffrorna med ett bra system som fungerar. Man känner en tillit.

- Visst, man kan ha Excel. Men med Tracked får vi en helt annan trygghet. Det är enkelt och pedagogiskt. Alla ledande personer kan följa hela verksamheten.

Den goda dialogen med Tracked plussar Mattias Cirre extra för.

- De har bra support, och både Per och Sven är mottagliga för förändringar. Saknar man någonting så kan de diskutera en lösning. De är flexibla och serviceminded.


Om Hantverksdata

Hantverksdata är ett helägt dotterbolag till Hantverksdata Norden AB, koncernen med över 200 anställda och 50 års erfarenhet inom entreprenad- och serviceindustrin. Hantverksdata koncernen har företag i både Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Företaget är marknadsledande i Norden med sina webbaserade moduluppbyggda system. Totalt har Hantverksdata cirka 10 000 kunder och cirka 90 000 användare inom de olika branscherna. Hantverksdatas lösningar och system utvecklas av hantverkare för hantverkare. Läs mer om Hantverksdata https://www.hantverksdata.se/ Läs mer om Tracked https://www.hantverksdata.se/produkter/tracked/


Kontaktpersoner

David Alehed
Marknad
David Alehed