2020-03-31 13:49Nyheter

Så gott som helt pappersfritt med affärssystemet Entré

Miljönären har varit kunder till Hantverksdata sedan många år, och har använt sig av Entré sedan dess. År 2011 påbörjades ett stort projekt på företaget, där målet var att bli så pappersfri som möjligt, och det med hjälp av affärssystemet Entré och Entré Portal. Ett projekt som, enligt Kirsi Antfolk som jobbar med företagets ekonomi, har varit positivt. 

- Vi har så mycket mindre papper idag än när vi började. Allt går via Entré, det är vår bas när det kommer till det administrativa, som ekonomi och lön. Vi kan spara mycket mer elektroniskt som vi inte kunde göra innan. 

Kirsi uppger att cirka 75–80% av alla fakturor, både skickade och mottagna, går elektroniskt via Entré. 

- Systemet är ju väldigt bra, och passar vår verksamhet. Att kunna integrera lönen är ett stort plus. Ju mer man lär sig av det här systemet, desto bättre blir det

Idag har Miljönären, som är en koncern som finns i Dalarna, Närke, Värmland och i Gävleborg, ungefär 200–250 medarbetare beroende på säsong. Kirsi berättar att alla inom koncernen använder sig, på något sätt, av Entré.

- Alla arbetsledare, och vi på kontoret sitter med Entré. De som är ute på fältet använder sig av Entré Portal. Det har fungerat väldigt enkelt. Till och med våra lite äldre, som kanske är lite tveksamma till ny teknik, är omvända. De tycker att det är riktigt smidigt. 

En stor anledning till att Miljönären har stannat kvar hos Hantverksdata så länge, är fokuset på kunden. 

- Just kundfokuset är väldigt bra! Hantverksdata vet vad kunden vill ha. Sen är även supporten toppen, positiv utveckling där. Snabba och bra svar. Jag har även varit på de lokala mötena som säljarna anordnar, och de är helt lysande. De kan jag verkligen rekommendera! 


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 180 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 5 000 företag som kunder med runt 70 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 27 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata