2020-03-26 15:48Nyheter

Enkelheten orsaken till valet av Hantverksdata

David lägger in arbetsorder och Pär lägger in material på en order. David lägger in arbetsorder och Pär lägger in material på en order.

David Martinsson är arbetsledare på El-Agenten i Hillerstorp. El-Agenten har funnits sedan 1991 och har två kontor, ett i Hillerstorp och ett i Skillingaryd. David Martinsson har tillsammans med sina 25 kollegor använt sig av Hantverksdatas system Entré och Entré Portal i drygt ett halvår. David berättar hur enkelheten hos Entré var en stor anledning till att valet just föll på det. 

- Vi hade ett annat system innan som var väldigt avancerat, plus att det blev väldigt mycket dubbelarbete när det kom till tidrapportering. Vi är 25 anställda på två olika kontor, så vi behövde få till en förändring. Innan skulle hantverkaren skriva papper och sedan skulle vi skriva in det i datorn. Nu slipper vi allt dubbelarbete.  

Med två kontor i olika kommuner, samt en fysisk butik är det viktigt att ha ett system som är enkelt och lätt att manövrera. 

- Det vi kommer ha stor vinning av att använda Hantverksdata, är att vi snart ska komma igång med EDI-scanning. Det gör att vi inte kommer tappa bort viktiga papper och material, plus att allt kommer allt hamna på en och samma order. 

El-Agenten erbjuder tjänster inom allt från el, tele och data till värmepumpar och jakt/fiske utrustning. 

- Idag använder alla anställda portalen, och fyra sitter med Entré. De anställda kör både med mobilen och med surfplatta. Vi har inte haft några problem alls med systemet. Sen har supporten har varit till stor hjälp när det är något man har undrat över.


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 180 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 5 000 företag som kunder med runt 70 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 27 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.

Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel