2017-10-27 10:48Bloggpost

VVS-entreprenör med helikopterperspektiv

null

Vi träffade Jonas Borg, Swerörs grundare, och pratade om värdet av ett projektledningsverktyg. VVS-företaget Swerör har haft en stabil tillväxtresa sedan Jonas Borg tog över verksamheten för 17 år sedan. Då hade företaget två anställda som skötte installationer åt lantbruk och villor i Marks kommun. – Jag kommer från entreprenadsidan och har arbetat medvetet mot att vi ska växa in i den marknaden. Idag utgår företagets 35 anställda från Västra Frölunda och jobbar främst med st

Vi träffade Jonas Borg, Swerörs grundare, och pratade om värdet av ett projektledningsverktyg.

VVS-företaget Swerör har haft en stabil tillväxtresa sedan Jonas Borg tog över verksamheten för 17 år sedan. Då hade företaget två anställda som skötte installationer åt lantbruk och villor i Marks kommun.

– Jag kommer från entreprenadsidan och har arbetat medvetet mot att vi ska växa in i den marknaden. Idag utgår företagets 35 anställda från Västra Frölunda och jobbar främst med stora VVS-entreprenader. Vi gör exempelvis 50 % av alla JMs projekt i Stor-Göteborg, vilket motsvarar cirka 350 lägenheter per år, säger Jonas.

Förebyggande och välplanerat arbete

På Swerör värderas tydliga och välstrukturerade processer högt.

– Våra projektledare spenderar mycket tid på kontoret med planering, processutveckling och förebyggande arbete. Vi vill ha en så pass transparent och strukturerad process på plats som möjligt. Det underlättar enormt, särskilt i större entreprenader med många aktörer inblandade.

Swerörs arbetsmetodik gör Entrés projektledarverktyg till företagets mest affärskritiska redskap. Det gör skillnad i den dagliga, operativa verksamheten.

– Entré ger oss ett helikopterperspektiv på varje enskilt projekt. Projektledarna får detaljerad info om antal mantimmar, material och projektets ekonomi. Själv har jag en mer övergripande roll och kan med enkla knapptryckningar kontrollera att det inte finns några större avvikelser i projekten, säger Jonas.

Engagemang ger färdighet

Entré är viktigt för att undvika missförstånd, kontrollera lönsamhet på projektnivå samt planera arbetet. Därför är det av central betydelse att alla på Swerör känner sig hemma i systemet.

– Nya anställda brukar ha lätt att ta till sig det. Det viktigaste är nämligen att man är intresserad av själva verksamheten. Eftersom vi gör det mesta i Entré så kommer man då automatiskt att känna sig väldigt emma i systemet, säger Jonas.

Vilka utmaningar finns då i detta avseende?

– Entrés styrka är inte det visuella, men vad jag förstår kommer det att komma förbättringar även här. Men själva kärnan, att systemet är anpassat för hantverkare, är det absolut viktigaste.

Fråga andra om råd!

Ett affärssystem med projektstyrning är ett måste för Swerörs verksamhet.

– Vi har provat andra system men upplevt att de inte gett oss den kontroll vi behöver. Felet har inte varit systemen i sig, utan hur de marknadsförts. Ett hantverksföretag behöver ett system som är specialanpassat för just hantverksföretag. Det finns många system som inte är tillräckligt anpassade men som säkert är värdefulla i helt andra sammanhang.

Jonas har ett tips till den hantverkare som står i begrepp att handla upp ett affärssystem.

– Var inte blyg för att ta kontakt med företagare som har erfarenhet av ett affärssystem för att be dem om råd. Det finns många trevliga och hjälpsamma personer där ute som är beredda att dela med sig av lite tips, bara någon ställer frågan. Det är nämligen viktigt att komma in rätt från början så att man skapar bra rutiner och utnyttjar systemets potential att ge överblick och kontroll, avslutar han.


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 100 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 4 000 företag som kunder med runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 19 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.


Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
Hantverksdata
Agnetha Gustafsson
Marknad
Agnetha Gustafsson