2018-11-29 07:48Pressmeddelande

Hantverksdata fortsätter att digitalisera hantverksbranscherna – utlägg- och traktamentsredovisning

Hantverksdata & CompanyexpenseHantverksdata & Companyexpense


Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 130 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi drygt 5 000 företag som kunder med runt 50 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi omkring 23 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.

Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
  • 0708-680177
  • 08-4737000